ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

حسابدار - شرکت حمل و نقل بین المللی

استخدام جهت نیروی حسابداری، دو نفر، با حداقل دو سال سابقه، ترجیحا آشنا به زبان انگلیسی و حمل و نقل بین المللی
محل فعالیت: خیابان پاسداران.
ارسال رزومه

ارسال شده توسط : حمل و نقل بین المللی راگا ترابر پاسارگاد