ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی معتبر

شرکت بازرگانی ایساتیس فرایند ابزار در زمینه تولید و تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق نیاز به منشی با ویژگی های ذیل دارد:
آشنا به Office و امور اداری
دار

ارسال شده توسط : شرکت ایساتیس فرآیند ابزار