ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

متخصص امنیت شبکه و نرم افزار وآشنابه مفاهیم بانکی

شرکت بهستان رایان همراه
با حضور موثر در شبکه بانکی کشور به منظور توسعه کادر فنی خود از متخصصین زیر دعوت به همکاری به عمل می آورد:

شرایط الزامی:
مدرک:

ارسال شده توسط : شرکت فناوری اطلاعات بهستان رایان همراه