ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار

استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار
شرکت سوشیانس برای تکمیل کادر پشتیبانی فنی خود در بخش نرم افزار سیوا واجدین شرایط زیر را استخدام می نماید.

مهارت ه

ارسال شده توسط : شرکت فن آوران اطلاعات سوشیانس