ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

کارشناس خرید خارجی و واحد بازرگانی

Bachelor degree in Engineering fields are preferable
Strong Computer skills (MS-Office,Photoshop,Outlook and Internet)
Good command of English
Good kn

ارسال شده توسط : دقیق فرایند کنترل