ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

کارشناس سرمایه گذاری( venture capital )

Key Accountabilities

The role requires a certain perspective in strategy and how a start-up’s product fits into its target market and gives the start

ارسال شده توسط : شرکت سرمایه گذاری معتبر