ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

استخدام در تولیدی لوازم ورزشی واقع در جاده هشتگرد


یک کارگاه تولیدی لوازم ورزشی، واقع در جاده هشتگرد، به تعدادی نیرو به شرح ذیل نیازمند است :

ردیف | شغل | سن

ارسال شده توسط : لطیفی اسپرت