ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

دعوت به همکاری شرکت بیمه پاسارگاد


شرکت بیمه پاسارگاد براساس آیین نامه ۵۴ بیمه مرکزی در سراسر کشور به تعداد محدود دعوت به همکاری مینماید.

موقعیت های شغلی: نماینده رسمی فروش ، مشاور ها

ارسال شده توسط : شرکت بیمه پاسارگاد