ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

کارشناس فروش جهت سایتهای فروش اینترنتی

شرکت هایپرسل نماینده محصولات نزتک امریکا با شرایط ذیل جهت فروش به سایتهای فروش اینترنتی و فضای مجازی استخدام می نماید :

1- خانم آشنا به سایتهای فروش

ارسال شده توسط : شرکت هایپرسل