ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

آگهی‌های استخدام خود را ثبت کنید

انتشار آگهی شما در سایت های بانکی و لوکوپوک
ارسال ایمیل اختصاصی برای هر آگهی استخدام به کارجویان مرتبط
مشاهده آگهی شما توسط بیش از 240.000 کارجوی ثبت شده در سایت بانکی
نمایش تصادفی آگهی شما در صفحه اول سایت بانکی و همه صفحات داخلی
ارسال هفتگی خلاصه آگهی ها به خبرنامه سایت بانکی با بیش از 300.000 نفر عضو
مدت
قیمت
انتشار
در لوکوپوک
انتشار
در بانکی
ارسال به کارجویان
مرتبط ویژه (1)
ارسال به کارجویان
مرتبط عادی (2)
دو هفته
129,000 تومان +
11,610 ارزش افزوده
یک ماه
199,000 تومان +
17,910 ارزش افزوده
دو هفته
(بانکی و استخدام)
199,000 تومان +
17,910 ارزش افزوده
دو هفته انتشار در بانکی
دو هفته انتشار در استخدام
یک ماه
(بانکی و استخدام)
299,000 تومان +
26,910 ارزش افزوده
یک ماه انتشار در بانکی
یک ماه انتشار در استخدام
یک ماه
(ویـــــــژه)
499,000 تومان +
44,910 ارزش افزوده
یک ماه انتشار در بانکی ، یک ماه انتشار در استخدام
یک خبر در صفحه اول استخدام
ارسال ایمیل اختصاصی به تمام کاربران
1) ارسال به کارجویان ویژه: در این سرویس روزانه آگهی های استخدام جدید به بیش از 10.000 نفر کارجوی ویژه سایت بانکی ارسال می شود
2) ارسال ایمیل اختصاصی: در این بخش آگهی شما به صورت ایمیل اختصاصی به کارجویانی که تخصص و تحصیلاتشان مرتبط با فرصت شغلی شما می باشد، ارسال می گردد.
با توجه به اینکه برای هر آگهی استخدام ایمیل اختصاصی به کارجویان مرتبط ارسال می‌گردد، هر آگهی فقط می‌تواند یک موقعیت شغلی را معرفی نماید